Våra medarbetare har lång erfarenhet av projektledning i alla dess former.

Projektledaren ser till att beställarens intressen säkerställs i projektets alla skeden.

Projektledarens uppgifter i ett projekt omfattar bl.a:

  • Förstudie
  • Myndighetskontakter
  • Projekteringsledning
  • Förfrågningsunderlag
  • Budgetkalkyl
  • Ekonomistyrning
  • Tidplanering
  • Hyresgästkontakter
  • Samordning
  • Uppföljning

 

testtop3