Våra medarbetare har lång erfarenhet av förvaltning av kommersiella fastigheter/lokaler.
Förvaltaren säkerställer fastighetsägarens krav gällande intäkter/kostnader samt drift m.m.

•Hyreskontrakt
•Budget
•Förvaltningsplan
•Drift och underhåll
•Servicekontrakt
•Utveckling

 

testtop