Våra medarbetare har lång erfarenhet av byggledning vid stora som små entreprenader.

Byggledaren ser till att beställarens krav säkerställs i entreprenaden. Med krav avses bl.a.

•Tid
•Kvalitet
•Ekonomi
•Funktion

 

testtop2