Vi kan erbjuda olika typer av besiktning, bl.a:

Entreprenadbesiktningar i form av traditionell slutbesiktning eller fortlöpande besiktning

•Garantibesiktning
•Statusbesiktning
•Övertagandebesiktning

 

testtop3