På BTC ByggTec Consulting AB försöker vi ge dig som kund en helhet som spänner från idé till verklighet. Därför erbjuder vi tjänster inom alla steg av byggnadsutvecklingsprocessens planeringsarbete.
De inriktningar vi kan erbjuda dig är:

Arkitektur och design – Hjälper dig att ta steget från idé till verklighet.

Besiktning– Vi kan erbjuda olika typer av besiktning, bland annat Entreprenadbesiktningar i form av traditionell slutbesiktning och fortlöpande besiktning.

Byggledning – Byggledaren ser till att beställarens krav säkerställs i entreprenaden. Våra medarbetare har lång erfarenhet av byggledning vid stora som små entreprenader.

Förvaltning – Förvaltaren säkerställer fastighetsägarens krav gällande intäkter/kostnader samt drift m.m. Våra medarbetare har lång erfarenhet av förvaltning av bl a kommersiella fastigheter/lokaler.

Projektledning – Projektledaren ser till att beställarens intressen säkerställs i projektets alla skeden

Kontrollansvarig – Den kontrollansvarige säkerställer att kraven i PBL efterlevs och verifieras

 

testtop2